Pur

Paziņojums par datu aizsardzību

 

1. Vispārēja informācija

Henkel Latvia SIA turpmāk tekstā saukts Henkel, ciena katra cilvēka, kurš apmeklē mūsu tīmekļa vietni, privātumu. Tagad mēs vēlētos Jūs informēt par Henkel ievākto datu veidu un to, kā šie dati tiek lietoti. Tāpat Jūs uzzināsiet, kā varat izmantot savas datu subjekta tiesības.

Šajā lapā tiks publicētas jebkādas paziņojumā par datu aizsardzību veiktās izmaiņas. Tas jums ļauj jebkurā laikā iegūt informāciju par to, kādi dati tiek ievākti un kā mēs šos datus lietojam.

Šis paziņojums par datu aizsardzību neattiecas uz tīmekļa vietnēm, kas Henkel vietnēs ir pieejamas, izmantojot hipersaites.

2. Personas datu vākšana, lietošana un apstrāde

Atbildīgās vienības nosaukums:

Henkel Latvia SIA

Atbildīgās vienības adrese:

Henkel Latvia SIA, Gustava Zemgala 76, LV-1039, Rīga, Latvija

Henkel galvenokārt lieto personas datus, lai nodrošinātu lietotājiem šo tīmekļa vietni. Turpmāka datu apstrāde tiek veikta, tikai pamatojoties uz citiem likumā noteiktiem pienākumiem vai atļaujām, vai ja attiecīgais lietotājs ir izteicis savu piekrišanu attiecībā uz Henkel. Henkel uzglabā un apstrādā datus tālāk norādītajiem mēŗkiem:

Kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, Henkel automātiski ievāc un uzglabā atsevišķus datus. Tajos ietilpst: IP adrese vai ierīces ID, kas piešķirts attiecīgajai gala ierīcei, kas mums nepieciešama pieprasījuma satura pārsūtīšanai (piem., it īpaši saturs, teksti, attēli un informācija par produktu, kā arī datus ietverošās datnes, kas dotas lejupielādei u.c.), lietotāju aktivitāte tīmekļa vietnes kontekstā, attiecīgās gala ierīces tips, lietotā pārlūka tips, kā arī lietošanas datums un laiks.

Šo informāciju Henkel uzglabā ne ilgāk kā 7 dienas, lai atpazītu un atklātu ļaunprātīgu izmantošanu.

Turklāt Henkel esošo informāciju lieto, lai uzlabotu pakalpojuma kvalitāti, iezīmes un funkcionalitāti, kā arī vispārīgiem administratīviem uzdevumiem.

Papildus tam Henkel bez nepamatotas kavēšanās dzēš vai anonimizē datus par lietošanu, tostarp IP adreses, tiklīdz kā tie vairs nav vajadzīgi iepriekš minētajiem mērķiem.

Datu apstrāde un izmantošana balstās uz likumā noteiktiem nosacījumiem, kas pamato šīs darbības tādējādi, ka (1) apstrāde ir nepieciešama tīmekļa vietnes nodrošināšanai; vai (2) Henkel ir svarīgāka leģitīmā interese nodrošināt un uzlabot tīmekļa vietnes funkcionalitāti un nekļūdīgu darbību, un tas tiek īpaši veikts lietotāju labā.

3. Turpmāka personas datu apstrāde

a) Patērētāju pieprasījuma tabula

Iespējams, Jūs esat iesniedzis savu kontaktinformāciju, izmantojot mūsu kontaktveidlapu. Mēs izmantosim Jūsu datus, lai sniegtu atbildi Jūsu pieprasījumam.

Jūsu datu apstrāde un izmantošana balstās uz likumā noteiktiem nosacījumiem, kas pamato šīs darbības tādējādi, ka apstrāde ir nepieciešama Jūsu pieprasījuma apstrādei.

Ja neesat devis piekrišanu ilgākam uzglabāšanas laikam, piem., mūsu klientu attiecību pārvaldības laikā, mēs neuzglabāsim datus ilgāk nekā tas nepieciešams, lai sasniegtu iepriekšminēto mērķi vai tik ilgi, cik nepieciešams gadījumā, ja uz to attiecas likumā noteikts saglabāšanas pienākums.

b) Loterijas

Iespējams, Jūs esat sniedzis savu kontaktinformāciju un adresi, piedaloties loterijā, ko mēs laiku pa laikam piedāvājam savā tīmekļa vietnē. Mēs izmantosim Jūsu datus, lai organizētu loteriju.

Mēs nepārsūtīsim Jūsu datus trešajai personai, izņemot, ja tas būs saistīts ar balvu nodošanu vai loterijas organizēšanu.

Jūsu datu apstrāde un izmantošana balstās uz likumā noteiktiem nosacījumiem, kas pamato šīs darbības tādējādi, ka apstrāde ir nepieciešama loterijas organizēšanai.

Ja neesat devis piekrišanu ilgākam uzglabāšanas laikam, piem., mūsu klientu attiecību pārvaldības laikā, mēs neuzglabāsim datus ilgāk nekā tas nepieciešams, lai sasniegtu iepriekšminēto mērķi vai tik ilgi, cik nepieciešams gadījumā, ja uz to attiecas likumā noteikts saglabāšanas pienākums.

c) Produktu testēšana

Iespējams, Jūs esat sniedzis savu kontaktinformāciju un adresi, piedaloties produktu testēšanā. Mēs izmantosim Jūsu datus, lai veiktu produktu testēšanu.

Mēs nepārsūtīsim Jūsu datus trešajai personai, izņemot, ja tas būs saistīts ar produktu testēšanas veikšanu.

Jūsu datu apstrāde un izmantošana balstās uz likumā noteiktiem nosacījumiem, kas pamato šīs darbības tādējādi, ka apstrāde ir nepieciešama produktu testēšanas veikšanai.

Ja neesat devis piekrišanu ilgākam uzglabāšanas laikam, piem., mūsu klientu attiecību pārvaldības laikā, mēs neuzglabāsim datus ilgāk nekā tas nepieciešams, lai sasniegtu iepriekšminēto mērķi vai tik ilgi, cik nepieciešams gadījumā, ja uz to attiecas likumā noteikts saglabāšanas pienākums.

d) Tīmekļseminārs

Iespējams, Jūs esat sniedzis savu kontaktinformāciju, piemēram e-pasta adresi, piedaloties tīmekļsemināros. Mēs izmantosim Jūsu datus, lai organizētu tīmekļsemināru.

Mēs nepārsūtīsim Jūsu datus trešajai personai, izņemot, ja tas būs saistīts ar tīmekļsemināra organizēšanu.

Jūsu datu apstrāde un izmantošana balstās uz likumā noteiktiem nosacījumiem, kas pamato šīs darbības tādējādi, ka apstrāde ir nepieciešama tīmekļsemināra organizēšanai.

Ja neesat devis piekrišanu ilgākam uzglabāšanas laikam, piem., mūsu klientu attiecību pārvaldības laikā, mēs neuzglabāsim datus ilgāk nekā tas nepieciešams, lai sasniegtu iepriekšminēto mērķi vai tik ilgi, cik nepieciešams gadījumā, ja uz to attiecas likumā noteikts saglabāšanas pienākums.

e) Aptaujas

Iespējams, Jūs esat sniedzis savu kontaktinformāciju, piemēram e-pasta adresi, piedaloties aptaujās. Mēs izmantosim Jūsu datus, lai veiktu aptauju.

Mēs nepārsūtīsim Jūsu datus trešajai personai, izņemot, ja tas būs saistīts ar aptaujas veikšanu.

Jūsu datu apstrāde un izmantošana balstās uz likumā noteiktiem nosacījumiem, kas pamato šīs darbības tādējādi, ka apstrāde ir nepieciešama aptaujas veikšanai.

Ja neesat devis piekrišanu ilgākam uzglabāšanas laikam, piem., mūsu klientu attiecību pārvaldības laikā, mēs neuzglabāsim datus ilgāk nekā tas nepieciešams, lai sasniegtu iepriekšminēto mērķi vai tik ilgi, cik nepieciešams gadījumā, ja uz to attiecas likumā noteikts saglabāšanas pienākums.

4. Sīkfaili, Pixel, pirkstu nospiedumi

5. Jūsu datu subjekta tiesības / datu aizsardzības speciālists

Jūs katrā laikā varat izmantot savas tiesības piekļūt saviem datiem. Turklāt, ievērojot nosacījumu, ka ir ievērotas attiecīgās prasības, Jūs varat izmantot tālāk norādītās tiesības:

  • Tiesības labot
  • Tiesības dzēst
  • Tiesības ierobežot apstrādi
  • Tiesības iesniegt sūdzību attiecīgajai kompetentajai datu aizsardzības uzraudzības iestādei
  • Tiesības uz datu pārnesamību (no 2018. gada 25. maija)

Tiesības iebilst

Gadījumā, ja Jūsu personas datus ietverošās apstrādes darbības tiek veiktas, pamatojoties uz Henkel likumīgām interesēm, jums ir tiesības no Jūsu konkrētās situācijas izrietošu iemeslu dēļ jebkurā laikā iebilst pret šādu Jūsu personas datu apstrādi. Henkel apturēs šādu apsatrādi, izņemot, ja Henkel var pierādīt svarīgus apstrādes iemeslus, kuriem pienākas aizsardzība, kas ir nozīmīgāka par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām vai ja apstrāde kalpo, lai īstenotu vai izmantotu likumīgas prasības vai aizsargātos pret tām.

Šajos gadījumos, vai ja jums ir citi jautājumi vai vēlmes saistībā ar saviem personas datiem, lūdzu, sūtiet e-pastu vai vēstuli Antonam Pjatkinam (Anton Pjatkin), Henkel Balti OÜ Sõbra 43 50106 Tartu, Igaunija (e-pasts: dpo.baltics@henkel.com).